Books

STERN, Virtual Reality en de hoe de blockchain samenvalt Een acroniem dat wordt gebruikt om de vier meest vooruitstrevende velden in het menselijk denken te beschrijven, STEM staat voor wetenschap, […]